VisualFreeBasic/FreeBasic动态调用DLL示例

xingyun86 6月前 189

VisualFreeBasic/FreeBasic动态调用DLL示例

动态库导出函数为:

void __stdcall NL2GLW(wchar_t* p_lunar_hour,
        wchar_t* p_lunar_day,
        wchar_t* p_lunar_month,
        wchar_t* p_lunar_year_era,
        wchar_t* p_lunar_year_zodiac,
        const wchar_t* p_calendar){
        ...代码略
        }

VisualFreeBasic动态调用时这样操作:

'5.54版本以前的FF_TextBox_GetText接口获取文本会缺少一个字符,故此处重写
Function FF_TextBox_GetTextW (ByVal hWndControl As hWnd) As CWSTR 
    
    Dim nBufferSize As Long
    Dim nBuffer() as UByte 
    
    '检查窗口句柄是否有效
    If IsWindow(hWndControl) Then
       
       ' 得到的文本的长度
         nBufferSize = GetWindowTextLength(hWndControl)
         If nBufferSize = 0 Then return ""
       ' Add an extra character for the Nul terminator
        ReDim nBuffer (nBufferSize*2 + 2)
         
       ' Retrieve the text
         GetWindowTextW hWndControl, Cast(Wstring Ptr,  @nBuffer(0)), nBufferSize+1  
         
         Return *CPtr(WString ptr,@nBuffer(0))
         
    End If
       Return ""
End Function
   
   ================================================================

   Dim As Any Ptr nl2gl32 = DyLibLoad("NL2GL32")'无需带后缀名.DLL
   If ( nl2gl32 = 0 ) Then
      AfxMsg "加载DLL失败"
      Return
   End If
   '声明要动态导入函数
   Dim NL2GLW As Function( ByVal p_lunar_hour As Wstring Ptr, ByVal p_lunar_day As Wstring Ptr, ByVal p_lunar_month As Wstring Ptr, ByVal p_lunar_year_era As Wstring Ptr, ByVal p_lunar_year_zodiac As Wstring Ptr, ByVal p_calendar As Wstring Ptr ) As Sub
   '寻址对应函数地址
   NL2GLW = DyLibSymbol(nl2gl32 ,"NL2GLW")
   If ( NL2GLW = 0 ) Then
      AfxMsg "无法从开发DLL中检索NL2GLW()函数的地址"
      Return
   End If                           
   Dim calendar As Wstring * 128 =>FF_TextBox_GetTextW(Text1.hWnd)'""  '"202104020001"
   'GetWindowTextW(Text1.hWnd,calendar, 128)
   AfxMsg  calendar + "成功从开发DLL中检索NL2GLW()函数的地址"
   Dim lunar_hour As Wstring * 5
   Dim lunar_day As Wstring * 5
   Dim lunar_month As Wstring * 9
   Dim lunar_year_era As Wstring * 7
   Dim lunar_year_zodiac As Wstring * 5
   '调用导入函数
   NL2GLW(lunar_hour ,lunar_day ,lunar_month ,lunar_year_era ,lunar_year_zodiac ,calendar)
   FF_TextBox_SetText(  Text2.hWnd,lunar_year_zodiac+lunar_year_era+lunar_month+lunar_day+lunar_hour)
   DyLibFree( nl2gl32 )


×
打赏作者
最新回复 (0)
查看全部
全部楼主
返回